Strečink s dopomocí

Strečink je důležitý zařadit nejlépe po každém cvičení. Jako osobní trenérka doporučuji strečink s dopomocí je příjemné intenzivnější uvolnění posílených svalů. Při tomto cvičení je důležitá soustředěnost a komunikace s trenérem. Určitě se nesnažte provádět protahovací cvičení až za hranice bolesti nebo pokud je příslušný pohyb nějakým způsobem blokován (ostrá bolest, vymknutí, kloub není stabilní apod.). Je také důležité provádět strečink pomalu. Pravidelně dýchat a nezadržovat dech.

Ukázka cviků – strečink s dopomocí

 • Svaly paží a zápěstí
  Sedněte si vzpažte jednu ruku a pokrčte v lokti tak, aby se ruka dotýkala lopatky. Trenér vám přidržuje jednou rukou loket a druhou rukou vás uchopí za zápěstí. Uvolněte se, a s výdechem trenér přitahuje vaše zápěstí dolů k podložce.

 • Svaly ramen
  Sedněte si a vzpažte ruce, nevysunujte ramena k uším. Trenér se koleny opře o vaše záda a ruce vám položí na lopatky tak, že vaše lokty svírá ve svém podpaží. Uvolněte se, a s výdechem trenér tlačí vaše lopatky vpřed a paže přitahuje vzad, napětí budete pociťovat v hrudníku a mezi lopatkami.

 • Svaly prsní
  Sedněte si, pokrčte paže v loktech a spojte ruce za hlavou. Trenér uchopí vaše lokty a pomalu je s výdechem přitahuje k sobě.

 • Svaly horní části trupu
  Lehněte si na břicho a hlavu otočte doleva, pokrčte levý loket a ruku si položte na bedra. Trenér uchopí jednou rukou nadloktí pokrčené paže a pomalu ho zvedá od podložky, napětí budete pociťovat mezi lopatkami.

 • Svaly spodní části trupu
  Sedněte si nechte jednu ruku volně podél těla a druhou vzpažte přes hlavu. Trenér vás jednou rukou uchopí na boku a druhou rukou za nadloktí vzpažené paže. Ukloňte trup, nepředklánějte se ani nezaklánějte, trenér vám s výdechem zatlačuje loket natažené paže přes hlavu.

 • Svaly hýžďové a ohybače kyčlí
  Lehněte si na břicho a pokrčte jednu dolní končetinu v koleně. Trenér položí jednu ruku přes vaše bedra a druhou rukou vás uchopí za koleno. Stáhněte hýžďové svalstvo, trenér jednou rukou fixuje vaše bedra a druhou pomalu zvedá pokrčené koleno.

 • Svaly přední strany stehen
  Lehněte si na břicho a pokrčte koleno, pohodlnějčí je mít složený ručník pod protahovaným stehnem. Trenér se předloktím opře o vaše hýždě a druhou rukou uchopí váš kotník. Uvolněte se, a s výdechem trenér pomalu přitahuje vaší patu k hýždím.

 • Hamstringy
  Lehněte si na záda a přednožte nohu, pánev tlačte do podložky, ramena jsou volně na zemi. Zvednutou nohu opřete o ramena trenéra. Trenér jednou rukou tlačí vaše koleno k zemi a druhou rukou zabraňuje pokrčení zvednutého kolena. Uvolňete se, s výdechem se trenér pomalu předklání a protahuje vaši zvednutou dolní končetinu. Při cvičení se snažte mít propnutá kolena.

 • Svaly lýtek a bérců
  Lehněte si na záda a přednožte nohu, koleno se snažte udržet propnuté po celou dobu cvičení. Trenér se postaví rozkročmo přes druhou nohu čelem k vám, jednou rukou uchopí patu zvednuté nohy, druhou rukou uchopí špičku a zvolna tlačí bříška prstů směrem k vašemu obličeji.

 • Copyright © 2023 Správná žena Praha.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.  

  [CNW:Counter]