Cvičení na krční páteř

Špatný životní styl, špatné návyky při práci (přetěžování), špatné držení těla, nedostatek pohybu a cvičení, nedostatek odpočinku a relaxace, stres ap., to jsou nejčastější příčiny bolestí páteře (nejen krční), bolestí hlavy a zad. Také dlouhé jízdy autem a dlouhé sezení u počítače našemu tělu neprospívá. Lidé mají tendenci se přikrčovat a vtahovat hlavu mezi ramena. Většinou, když pociťujeme bolesti a problémy s krční páteří jde o celkem dost nepříjemnou a omezující bolest. Důležité je předcházet těmto blokacím a bolestem. Příznaky mohou být silné bolesti hlavy, někdy i zvracení, bolesti v oblasti krční páteře a ramen (tlak a pocit tíhy), vystřelující bolesti do paží, hlavně omezený rozsah pohybu hlavy a ramen tzv. ztuhlost. Právě zkrácené šíjové svaly a svaly kolem krční páteře mohou bolest hlavy způsobovat. Pravidelné cviky na krční páteř a bolení hlavy můžeme částečně potížím předejít.

Cviky na krční páteř

cvik 1
Lehněte si na podložku na záda. Uvolněte se a nechte nohy přibližně na šířku kyčlí. Pod krční páteř si dejtete napůl vypuštěný overball nebo malý polštářek. Pomalu otáčejte hlavu zprava doleva a naopak, cvičte pomalu a vnímejte, jak se uvolňují vaše šíjové svaly a svaly na krku. Dýchejte volně a pravidelně. Nádech nosem výdech ústy.

cvik 2
Postavte se nebo si sedněte do tureckého sedu, na míč. Záda mějte rovně, ramena nevysunujte k uším. Hlavu pomalu otáčejte na jednu stranu a potom na druhou. Pravidelně dýchejte.

cvik 3
Postavte se nebo si sedněte do tureckého sedu. Dejte jednu paži za záda a pokrčte ji v lokti, druhou rukou uchopte předloktí pokrčené paže a mírně ho přitahujte do středu zad tak, aby rameno pokrčené paže zůstalo zafixované. S výdechem ukloňte hlavu k opačnému rameni. Cvičení opakujte i na druhou stranu.

cvik 4
Ve stoji nebo v tureckém sedu spojte ruce za hlavou, s výdechem přitáhněte bradu k hrudníku. Při tomto cviku lokty směřují vpřed a ramena tlačte dolů.

cvik 5
Procvičení ramenních svalů provedeme v sedě nebo ve stoji. Vzpažte a překřižte zápěstí a spojte dlaně. S nádechem zatlačte lokty vzad a vytáhněte se z ramen, hlavu se znažte držet vzpřímenou.

cvik 6
Postavte se, rovná záda, hlavu nepředsunujte a malé kroužku v ramenou nejdříve dopředu a pak vzad.

cvik 7
V lehu na zádech udělejte svíčku (s rukama podél těla zatlačte dlaněmi do podložky a zvedněte nohy i hýždě, měli byste se dostat do svislé polohy, rukama si podepřete bedra), v této poloze vydržte a pravidelně dýchejte.

Odkazy

Copyright © 2024 Správná žena Praha.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.  

[CNW:Counter]