Pravidla tréninku

Osobní trenérka doma

Trenérka vás povzbudí u vás doma

  • Domluvená tréninková lekce je závazná pro obě strany.
  • Domluvenou tréninkovou lekcí je stanovení dne, hodiny a místa konání tréninkové lekce.
  • Klient provádí veškeré sportovní aktivity na své vlastní riziko.
  • Klient je povinen domluvenou tréninkovou lekci uhradit v plné výši dle zvolené formy úhrady. Každá domluvená tréninková lekce musí být předem uhrazena a to i v případě platby za každou tréninkovou lekci zvlášť.
  • Pokud klient zruší domluvenou tréninkovou lekci z jakéhokoliv důvodu (nejdéle však 6 hodin před smluvenou lekcí) a včas informuje trenéra, má nárok tuto hodinu bezplatně převést na jiný dohodnutý termín. Jinak lekce propadá a účtuje se jako odcvičená.
  • Pokud se trenér nemůže z jakéhokoliv důvodu domluvené tréninkové lekce zúčastnit, je povinen tuto lekci klientovi nahradit v plném rozsahu v jiném domluveném termínu. Je nutné nepřítomnost oznámit klientovi bez zbytečného prodlení.
  • Jako trenér se zavazuji domluvenou tréninkovou lekci připravit a věnovat se jenom vám.
  • Platnost permanentky je 3 měsíce. Neodcvičené lekce propadají. Děkuji za pochopení.

Copyright © 2024 Správná žena Praha.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.  

[CNW:Counter]