Cvik 5

Posilovací cvik

 • Unožování v kleku s nataženou nohou

  Tento cvik je zaměřený posílení hýžďových svalů

  Klekněte si na kolena a opřete se o lokty, dejte nohu do unožení tak, aby s trupem svírala pravý úhel, nataženou nohu zvedejte a zpět vracejte, nedotýkejte se země. Nahoře je výdech a chvíli v této pozici zůstaňte. Neprohýbejte se v bedrech a stáhněte břicho. Cvik proveďte i na druhou nohu.

  Tento cvik můžeme ztížit tím, že si dáme na nohy gumičky.

  Protahovací cvik

 • Protažení hýžďových svalů a ohybače kyčlí
  Lehněte si na záda a propněte dolní končetiny, pokrčte jedno koleno, přitáhněte ho k bradě a uchopte protilehlou rukou, uvolněte se a s výdechem pokládejte koleno k zemi, hlava, lokty a ramena jsou celou plochou na zemi, hlava je otočená na druhou stranu, než je položené koleno, cvik provádějte na obě strany.

 • Copyright © 2023 Správná žena Praha.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.  

  [CNW:Counter]