Cvik 8

Posilovací cvik

  • Unožování pokrčenou nohou v lehu na boku

    Tento cvik je zaměřený na posilování vnější strany stehen a hýždové svaly

    Položte se nejdříve na pravý bok, opřete se o loket (nebo můžete nechat pokrčený loket a hlavu na zemi), pokrčte obě nohy, zvedejte levou nohu nahoru a vracejte ji zpět ke druhé noze. Dole nádech, nahoře výdech. Cvičte plynule a pomalu. Důležité se neprohybat v bedrech.

    Cvik můžete ztížit, když si dáte na nohy gumičky. Důležité je, aby byla gumička stále napnutá a byl znát odpor.

  • Copyright © 2024 Správná žena Praha.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.  

    [CNW:Counter]